Siedle en Jung werken samen
De verenigde krachten van twee specialisten
Siedle, de specialist voor gebouwencommunicatie, en Jung, de specialist voor gebouwen systeemtechniek, voegen hun krachten samen. Siedle verkrijgt aansluiting aan de wereld van de schakelaars en gebouwenautomatisering; Jung vertrouwd bij de drempel op de ervaring en de innovatiekracht van Siedle.
De beiden specialisten vullen elkaar perfect aan: In het kader van de samenwerking bieden Jung en Siedle de gehele elektro-installatie aan uit een hand, van het schakelaarsysteem via passende binnenstations en de gebouwenautomatisering met KNX tot aan het gehele Siedle assortiment voor de deurcommunicatie. Inclusief App, de communicatiecentrale Axiom en systeemuitbreidingen zoals brievenbussen, toegangscontrole en verlichting.

Gebundelde krachten voor projecten
In de samenwerking treffen twee zelfstandige, door de eigenaars geleide ondernemingen zich op gelijke hoogte. „Een samenwerking zoals de onze bestond tot nu toe niet in de branche“, verklaart Gabriele Siedle. „Onze productportfolio's vullen elkaar aan, beide ondernemingen kunnen in de toekomst aan eenheid aanbieden.“ En dat biedt enorme voordelen voor de markt, aldus Harald Jung: „Wij komen steeds vaker de vraag naar het samenspel van gebouwencommunicatie en gebouwensysteemtechniek tegen.“
In het kader van de samenwerking rustte Siedle de binnenstations van Jung met „Siedle Systemtechnik“ uit. Binnenstations van Jung, die op hun componenten, hun verpakking of hun productinformatie het Systemtechnik logo dragen, zijn volledig compatibel met de Siedle technologie.
Video binnenstations van Jung
Audio binnenstations van Jung
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
Twitter Facebook TOP