Telefoon voor de vaste lijn
De telefoon wordt een spraakpositie van de deurcommunicatie. Ofwel vaste net, draadloos of mobiel, Siedle DoorCom verbindt deur- en telecommunicatie.
Verbinding tussen deur en telefoon
Stelt u zich voor: Een bezoeker belt aan de deur, en binnen gaat de telefoon over – de normale vaste net telefoon. In plaats van naar de spraakinstallatie te lopen, antwoordt u daar, waar u op dit moment bent: op het terras, in de tuin, in de werkkamer, in de kelder…
En onderweg ontvangt u de deuroproep met de mobiele telefoon.

Stelt u zich voor: In het kantoorgebouw kan iedere medewerker direct vanaf de deur worden gebeld. De verbinding gebruikt de beschikbare telefooncentrale en de telefoons op de werkplekken, hetzij analoog, ISDN of VoIP.

Siedle-DoorCom wordt op een genormeerde a/b-poort van de TC-installatie aangesloten. Bij VoIP-installaties zonder analoge a/b-poort maakt een in de handel verkrijgbare VoIP-adapter de aansluiting. Een lijst met geteste adapters met configuratie-aanwijzingen staat in het downloadbereik ter beschikking:
> Configuratieberichten VoIP adapter
Vrije keuze bij de deur: Siedle-DoorCom verbindt de ingangsdeur met de vaste net telefoon – zonder beperkingen bij de keuze van het deurstation. DoorCom werkt samen met alle Siedle-productseries. Uitgezonderd zijn alleen de Compact-Sets.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
Twitter Facebook TOP