Opslaan
Verbouwing, omgang met bestandsbouw, behoud van substantie: Men zou van mening kunnen zijn, dat de grote betekenis van deze thema’s in omgekeerde verhouding staan tot hun ingeschatte waarde. „Absurd“ noemde Muck Petzet, die het Duitse paviljoen van de laatste architectuurbiënnale met als thema verbouwen verzorgde, de verspreide misvatting van toch bijna 80 procent van het woningbouwvolume.
Hij is niet alleen. Arno Brandlhuber demonstreert met zijn Antivilla bij Potsdam, dat nalaten een architectonische deugd kan zijn. Hij bewaarde een voormalige fabriek en schiep daarin woonruimte, die zich met de wisseling van de jaargetijden naar het vrije uit deinst of in de verwarmde kern terugtrekt.
Een interessante vorm van de adaptieve drempel en tegenpositie tot een sanering, die met isolatie, beluchting en hun besturing meer en meer technologie op technologie zet. Onder hoge inzet van resources, wat toont, dat in het bewaren ook ecologisch en niet in de laatste plaats economisch potentieel ligt. Siedle volgt deze waarneming al lang. Wij zien onze producten juist als tegenontwerp voor obsoletie, tegen het voorziene verval.

Des te meer begroeten wij de waarde-inschatting van het bewaren, thema van de gastbijdrage van Anh-Linh Ngo.
Onze Renovatie referenties tonen, hoe Siedle systemen zich in de bestaande gebouwensubstantie voegen.
Een commentaar van
Anh-Linh Ngo

Het bouwen in het bestand wint een maatschappelijk politieke dimensie, die beschermt tegen een verkeerd begrepen traditionalisme en bestand en bestendigheid een voortschrijdende, een sociale betekenis toewijst.
 Meer…
Over investeringsbescherming en waardebehoud
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
Twitter Facebook TOP